Centrum Edukacji Ekologicznej
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. G.Morcinka ( w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel: 512 950 909
e-mail: ziemiaimy@wp.pl


ekologia.pl - Polski Portal Ekologiczny

O nas

Kontakt                                                                                                 Contact

Stowarzyszenie Ziemia i My                                             Earth and Us

Centrum Edukacji Ekologicznej                                 Ecological Centre of Education

ul. Gustawa Morcinka 4 (w ZS nr 3)                                 Gustawa Morcinka St.

41-303 Dąbrowa Górnicza                                              41-303 Dąbrowa Górnicza

telefon: 512 950 909                                                     No. 512 950 909

e-mail: ziemiaimy@wp.pl

KRS 000 000 4050                                                          NCR no. 000 000 4050

REGON  276682340                                                        CRO no. 276682340

NIP 629-21-99 571                                                         Tax Reference no. 629-21-99-571

nr konta bankowego BGŻ BNP

PARIBAS  S.A.O/Dąbrowa Górnicza                              Bank Account no.

76 2030 0045 1110 0000 0235 2830                           76 2030 0045 1110 0000 0235 2830Skład zarządu stowarzyszenia:

Prezes stowarzyszenia – Grażyna Morcinek-Kalita
Wiceprezes stowarzyszeniaEwa Gayczak


Skarbnik – Jadwiga Trzcina


MANAGEMENT BOARD:

1. Chairman                            - Grażyna Morcinek-Kalita
2. Vice-chairman                      -
Ewa Gayczak
3. Paymaster                           - Jadwiga Trzcina 1. Nasze osiągnięcia

 2. O nas

 3. statut (zmieniony VI 2017)

 4. Sprawozdania:

 5.   sprawozdanie 2018

 6. sprawozdania 2017

 7.   bilans 2012

 8.   rachunek wyników 2012

 9.  informacja dodatkowa 2012

 10. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

 11. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2013
 12. RACHUNEK WYNIKÓW 2013

 13. INFORMACJA DODATKOWA 2013

 14. BILANS 2013

 15. sprawozdanie za 2014

 16. sprawozdanie merytoryczne 2015

 17. bilans 2015

 18. rachunek wyników 2015

 19. Informacja dodatkowa 2015

 20. sprawozdanie merytoryczne 2016

 21. bilans 2016

 22. rachunek wyników 2016

 23. informacja dodatkowa 2016

 24. Ofiaruj 1%


Nasze osiągnięcia:

W czerwcu 2017 r.  otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 10 000,00 jako laureaci kolejnej edycji konkursu EkoAktywni zorganizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach.

30 maja 2015 r. otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 7 500,00 jako laureaci kolejnej edycji konkursu EkoAktywni zorganizowanego przez WFOŚiGW. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas imprezy ekologicznej na Wielkiej Polanie w Parku Śląskim w Chorzowie.

22 kwietnia 2013 r. otrzymaliśmy nagrodę pieniężną jako laureaci kolejnej edycji konkursu EkoAktywni zorganizowanego przez WFOŚiGW.Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas Pikniku Ekologicznego w Hali Kapelusz w Parku Śląskim w Chorzowie.

__________________________________________________________


W 2012 r. braliśmy udział w  programie „Entuzjaści edukacji” 

prowadzonym przez  Instytut Badań Edukacyjnych z Warszawy. Nasza 

działalność została poddana ocenie pod kątem dobrych praktyk 

edukacyjnych w ramach prowadzonej edukacji nieformalnej. Uzyskaliśmy

pozytywną ocenę , a prowadzone przez nas wtedy zajęcia, wykonane 

materiały i program edukacyjny  dot. powtórnego wykorzystania 

odpadów zostały określone jako przykład dobrych praktyk edukacyjnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu  17.lutego 2012 r. na uroczystości  podsumowania konkursu EkoAktywni'11 zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nasze Stowarzyszenie odebrało wyróżnienie  i nagrodę pieniężną za działalność  edukacyjną w latach 2010-2011. 


15 lipca 2011r. na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim otrzymaliśmy potwierdzenie uzyskania tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii podpisane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

4 lutego 2011r. podczas uroczystej gali kończącej XII edycję Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni środowisku" pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebraliśmy dyplom i statuetkę potwierdzające otrzymanie przez nasze stowarzyszenie tytułu Mecenas Polskiej Ekologii wieńczącego nasz 4-krotny zwycięski udział w tym konkursie.

5 lutego 2010r. na uroczystej gali w Warszawie, odebraliśmy certyfikat przedłużający na kolejny rok tytuł Promotora Ekologii, który nasze stowarzyszenie zdobywa już od 2007r., w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Certyfikat przyznano nam za działalność ekologiczną w 2009 r.

Zarówno w 2009r. jak i w 2010r. zostaliśmy laureatami konkursu EkoAktywni organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Udało nam się w X Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" uzyskać przedłużenie znaku Promotor Ekologii na kolejny rok. 6 lutego 2009r. odebraliśmy nagrodę i dyplom na uroczystej Gali Laureatów.

W dniu 29 lutego 2008r. Stowarzyszenie nasze uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

W styczniu 2008r. nasze Stowarzyszenie zostało Laureatem IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego"Przyjaźni środowisku" w kategorii Promotor Ekologii za program "Przyroda w języku sztuki".

Do góry


O nas

Stowarzyszenie "Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej" jest stowarzyszeniem, którego celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona wszędzie i wśród wszystkich. Powstało w 1999 r. w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim i wśród swoich członków skupia przede wszystkim nauczycieli. Zostało zarejestrowane w lipcu 1999 r.


Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, działalności kulturowej, prozdrowotnej i krajoznawczej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. popularyzowanie idei rozwoju zrównoważonego,
 2. tworzenie klimatu wśród społeczności lokalnych do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w zakresie ochrony przyrody, środowiska i krajobrazu,
 3. prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej i oświatowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów itp.,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. tworzenie bazy służącej prowadzeniu edukacji środowiskowej,
 7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 8. prowadzenie biblioteki, gromadzenie materiałów popularyzacyjnych, pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich osobom zainteresowanym,

Od 2008 r. jesteśmy członkiem Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl

Do góry


 
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej - organizacja pożytku publicznego
WebOn.pl