Centrum Edukacji Ekologicznej
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. G.Morcinka ( w ZS nr 3)
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel: 512 950 909
e-mail: ziemiaimy@wp.pl


ekologia.pl - Polski Portal Ekologiczny

Zrealizowane programy
Galeria zdjęć z ostatnich 15 lat naszej działalności :
Galeria

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Warsztaty dla nauczycieli nt. rozwoju zrównoważonego            
 2. Środowisko Ja i Ty
 3. "Przyjaciel drzewa"

 4. 2011 "Ekologia w mieście"

 5. 2011.10.19 "Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie"

 6. 2011.07.18 "Wakacje w skansenie"

 7. 2011.05.30 Plener malarski w Parku Krajobrazowym - Rudy Wielkie

 8. 2010.10.19 "Wędrówki śmiecia"

 9. 2010.10.13 "Wierszem i obrazem opisać świat"

 10. 2008.10.26-27 "Oswoić ekorozwój"

 11. 2008.IX-XII "Dla beneficjentów"

 12. Inne zrealizowane programy  Warsztaty dla nauczycieli nt. rozwoju zrównoważonego


  Odbyły  się  3 czerwca 2014 r.. w godzinach 10.00 -15.00 w małej sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 25


  Program warsztatów:

 13. W ramach przygotowania do warsztatu zaproponowano  kurs e-learningowy Chrońmy dzieci przed ołowiem i kadmem - szkolenie jest dostępne na Platformie e-learningowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (rejestracja nastąpi po przesłaniu zgłoszenia do naszego stowarzyszenia)

 14. Wykład Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

  • Zrównoważony rozwój, ESD - definicje i podejście

  • Zrównoważony rozwój i gospodarka

  • Zrównoważony rozwój - nasz aktywności: osobiste, społeczne, instytucjonalne

  • Przykłady działań nagrodzonych przez Ministra Środowiska tytułem Lider Polskiej Ekologii

 15. Zajęcia warsztatowe

  • Identyfikacja grup zainteresowanych na podstawie szkolenia e-learnigowego

  • Przykłady projektów realizowanych w szkole - indywidualne, grupowe

  • Wskaźniki zrównoważenia

Uczestnikom zapewniono materiały i poczęstunek.


Zajęcia poprowadziła mgr inż. Wanda Jarosz z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

=========================================================================

 1. KAMPANIA Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ

  pt. „ŚRODOWISKO JA I TY”

   

  Od sierpnia 2013 r. rozpoczynamy realizację programu z zakresu edukacji globalnej  pt. "Środowisko, ja i Ty". Program dofinansowany jest z przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach regrantingu środków 
  z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Projekt składa się takich działań jak warsztaty, konkurs i konferencja. Cykl warsztatów (3 warsztaty w cyklu) będzie dotyczył rozwoju zrównoważonego w kontekście edukacji globalnej (zależności globalne, zmiany klimatu i zmiany jakie powodują w krajach globalnego Południa, zasoby wody na Ziemi ,sprawiedliwy handel i certyfikat Fair Trade i nasz ślad ekologiczny), regionalny konkurs na projekt z zakresu edukacji globalnej, gdzie najlepsze prace zostaną udostępnione w formie plików pdf. lub prezentacji multimedialnych na stronie internetowej stowarzyszenia.

  Uczestnicy warsztatów będą zobowiązani również do wykonania projektu z zakresu EG. Projekty (z konkursu i z warsztatów) miałyby dotyczyć zagadnienia czym jest edukacja globalna, dlaczego ma mnie to obchodzić, co mogę zrobić - wpływ jednostki na procesy globalne, jakie niesie z sobą korzyści dla mieszkańców
  i globalnej Północy i globalnego Południa.

  Podsumowanie konkursu wraz z prezentacją wyników chcemy połączyć z konferencją zorganizowaną
  w Tygodniu Edukacji Globalnej w listopadzie br. .Konferencja byłyby to wykłady praktyków edukacji globalnej i prezentacja najlepszych projektów.

  Projekt będzie na bieżąco opisywany na naszej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. W trakcie projektu prowadzona będzie ewaluacja nie tylko rezultatów projektu, ale także poziomu wiedzy na temat EG wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Wolontariusze przeprowadzą badanie ankietowe podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych, który odbywa się we wrześniu.

  Regulamin konkursu zostanie ogłoszony na początku  września.

  Szkoły zainteresowane udziałem w programie - warsztaty proszone są o zgłoszenia do 5 września br. drogą telefoniczną lub e-mailową.Warsztaty zostaną przeprowadzone w 2 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i 2  szkołach ponadgimnazjalnych.

  W 2012 roku:

  -zorganizowaliśmy  4  konkursy,  w tym 2 ogólnopolskie, w których wzięło udział  ok. 600 osób

  - przeprowadziliśmy 20 różnotematycznych warsztatów dla dzieci młodszych ( w tym przedszkoli) - w sumie dla ok.400 osób z terenu całego województwa

  - przeprowadziliśmy  40 warsztatów różnotematycznych  dla dzieci starszych - ok. 750 osób z terenu całego województwa

  -zorganizowaliśmy 3  seminaria dotyczące ochrony drzew dla osób dorosłych

  - zorganizowaliśmy 5  wyjazdów-warsztatów terenowych

  -prowadziliśmy stały, całoroczny punkt edukacyjny, przez który przewinęło się  ok. 300 osób

  -byliśmy koordynatorem akcji zbiórki elektroodpadów pod marketami REAL we wrześniu ub.r.

  -wiele innych działań związanych z obchodami lokalnych świąt i dni ekologicznych.


W marcu 2012 r. nasze stowarzyszenie przystąpiło do realizacji programu  "Przyjaciel drzewa- program edukacyjny dotyczący znaczenia drzew w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska przyrodniczego miast."

Program składał się z następujących elementów:

- prezentacje na terenie szkół Dąbrowy Górniczej

-3 seminaria dla dorosłych mieszkańców miast organizowane na terenie Dąbrowy Górniczej

-warsztaty dla dzieci młodszych i dzieci starszych (dwie wersje) na terenie szkół Dąbrowy    Górniczej, miast sąsiednich i okręgu  katowickiego,

- konkursu na prowadzenie całosezonowej obserwacji wybranego drzewa - konkurs o tytuł "Przyjaciel drzewa"

 

Program dofinansowany był przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza i Śląski Urząd Marszałkowski

Do góry


 

 

"Ekologia w mieście"

W 2011 r. prowadziliśmy badawczy program edukacyjny pt. "Ekologia w mieście". Realizowany był na terenie 3 miast: Dąbrowy Górniczej, Będzina i Sosnowca.

Dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

     Program "Ekologia w mieście" to cykl 8 warsztatów prowadzonych w oparciu o środowisko przyrodnicze terenu zielonego w mieście tj. Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej, Parku Sieleckich w Sosnowcu oraz parku obok biblioteki w Będzinie. Spotykając się raz lub dwa razy w miesiącu uczestnicy programu prowadzili samodzielne obserwacje i doświadczenia z różnych dziedzin nauki , wiążących się ze środowiskiem przyrodniczym. Tematami warsztatów były m.in. obserwacje meteorologiczne, gleba i życie w glebie,jak zaobserwować efekt cieplarniany, jakość powietrza, flora i fauna parku oraz sposoby poszukiwania informacji ekologicznej w zbiorach bibliotecznych,prasie i internecie.

Od kwietnia 2011 r. rozpoczęliśmy cykl "Ekologia w mieście" na terenie Sosnowca w oparciu o tereny zielone Parku Sieleckich, a od 31 maja br.na terenie powiatu będzińskiego.

Dodatkowo zorganizowaliśmy warsztaty wyjazdowe :

 • na Pustynię Błędowską (obszar Natura 2000),
 • po atrakcjach przyrodniczych Dąbrowy Górniczej i okolic,
 • do rezerwatu Parkowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,
 • do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Do góry


"Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie"


28.01.2012

Wystawa prac plastycznych, które w ostatnich latach wpłynęły na nasze konkursy oraz prac powstałych na organizowanych przez Stowarzyszenie plenerach malarskich, zostanie zorganizowana w terminie 13-26 lutego 2012r. w Osiedlowym Klubie Helikon przy PKZ Dąbrowa Górnicza ( ul.Wojska Polskiego 45, Dąbrowa Górnicza). Otwarcie wystawy będzie miało miejsce 16 lutego br. (Tłusty Czwartek !) o godz.17.00 w Klubie Helikon. Wystawę będzie można zwiedzać codziennie w dni robocze, w godzinach otwarcia klubu.

Zapraszamy.


W dniu 19 października 2011 r. odbył się przyrodniczy plener malarski dla dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej. Plener zorganizowaliśmy w Łutowcu na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w obiekcie Fundacji Elementarz. W plenerze wzięło udział 40. dzieci ze szkół dąbrowskich. Mimo październikowego terminu pogoda nam dopisała,a wykonane prace są naprawdę ciekawe. Wezmą one udział w naszym konkursie "Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie".

Wyjazd został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Do góry


"Wakacje w skansenie"

W okresie wakacyjnym nasze stowarzyszenie brało udział w akcji organizowanej przez Górnośląski Park Etnograficzny (Skansen w Chorzowie) pt. "Wakacje w skansenie". W każdy poniedziałek w lipcu i sierpniu br. w godzinach 10.00-13.00 można było brać udział w warsztatach organizowanych przez różne instytucje na terenie skansenu. Wstęp do skansenu w tych dniach i udział w zajęciach był bezpłatny. Nasze stowarzyszenie prowadziło warsztaty 11 i 18 lipca 2011 r.

W warsztaty dnia 18.07.11. włączyła się również Fundacja Godne Życie z Dąbrowy Górniczej.

Do góry


Plener malarski w Parku Krajobrazowym  - Rudy Wielkie

     W dniu 30 maja 2011 r. zorganizowaliśmy wyjazd na plener malarski na teren Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Wyjazd był przeznaczony dla dzieci i młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Dąbrowy Górniczej.

Jest to pierwszy plener zorganizowany w 2011 r. w ramach programu "Muzyką, poezją, obrazem opisuję przyrodę" dofinansowanego przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza. Kolejny plener odbędzie się jesienią. Bliższe szczegóły po wakacjach.

Do góry


"Wędrówki śmiecia"

    Dnia 19 października 2010 r. przeprowadziliśmy warsztaty terenowe pt. Wędrówki śmiecia. Był to wyjazd terenowy, podczas którego prześledzimy losy odpadów z gospodarstwa domowego - rozpoczęliśmy od odwiedzin w firmie Alba MPGK sp. z o.o. i dokładnej lustracji śmieciarek. Potem prześledziliśmy co się dzieje ze śmieciami, które śmieciarki przywożą do Miejskiego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II.

Obydwu firmom bardzo dziękujemy za współpracę.

Wycieczkę zakończyliśmy ogniskiem i zwiedzeniem fragmentu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w miejscowości Smoleń w gm. Pilica k. Zawiercia.

Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej.

Do góry


"Wierszem i obrazem opisać świat"

    W dniu 13 października 2010. odbył się drugi w tym roku plener malarski w ramach programu "Wierszem i obrazem opisać świat" dofinansowanego przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza. 45 osób pojechało do Mirowa gm. Niegowa, gdzie zwiedziliśmy ruiny zamku w Mirowie,a potem w Bobolicach.

Do góry


„Oswoić ekorozwój"

Zdjęcia z wyjazdu na teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 26-27 X 2008 r.

Projekt ekologiczny pt. „Oswoić ekorozwój - stworzenie grupy inicjatywnej na rzecz wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego wśród mieszkańców terenów wielkomiejskich na przykładzie Dąbrowy Górniczej i okolic" finansowany z rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do góry


"Dla beneficjentów"

Czas trwania projektu dla beneficjentów 24 września 2008 - 20 grudnia 2008 r.

Nasz projekt miał za zadanie aktywnie zachęcić rodziny do stosowania w swoim gospodarstwie domowym zasad zrównoważonego rozwoju. Poprzez szkolenia oraz dostarczenie „akcesoriów” niezbędnych do stosowania zasad ekorozwoju o wartości ok. 350,00 zł (żarówki energooszczędne, ściereczki ekologiczne, zestawy do kompostowania itp.), chcieliśmy aby rodziny poznały ideę ekorozwoju, możliwości jej praktycznego zastosowania i korzyści jakie to za sobą niesie, zarówno dla środowiska jak i dla nich osobiście. Osoby uczestniczące w projekcie stworzą grupę inicjatywną, która swoimi doświadczeniami będzie się dzieliła z innymi mieszkańcami miasta, regionu i w przyszłości włączy się w działalność społeczną i proekologiczną w regionie. Będą mieli taką możliwość zarówno w ramach naszego Stowarzyszenia, Stowarzyszenia EMEKO – partnera projektu , jak i innych stowarzyszeń z terenu miasta Dąbrowa Górnicza zrzeszonych w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych. Projekt kierujemy do rodzin zamieszkujących miasta, a konkretnie Dąbrowę Górniczą lub miejscowości sąsiednie.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Każda rodzina biorąca udział w projekcie otrzymała dodatkowo roczną prenumeratę miesięcznika ekologicznego "Zielona Liga".

Udział w programie brały całe rodziny. Udało nam się zgromadzić 15 rodzin, 12 z terenu Dąbrowy Górniczej,2 z Sosnowca i 1 z Czeladzi. Dodatkowo w programie brały udział 3 osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. Odbyły się trzy spotkania w Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz 2-dniowy wyjazd terenowy na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Program został zakończony konferencją, która odbyła się 15 grudnia 2008 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

W ramach programu "Przyroda w języku sztuki czyli przyroda inspiracją do uczestniczenia w kulturze" dofinansowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego ogłaszamy, że przeprowadziliśmy warsztaty muzyczne pt."Muzyka inspirowana naturą".

Zasady realizacji programu:

 • termin - maj 2008 (koncert), czerwiec 2008 (wycieczka)
 • zakres - jednogodzinny koncert muzyki klasycznej, w którym utwory dobrane są pod kątem brzmień natury w muzyce, ilustrowany zdjęciami przyrody. Szkoła zobowiązana jest do zorganizowania grupy młodzieży ( do 150 osób) w pomieszczeniu, w którym są odpowiednie warunki do wysłuchania koncertu. W ramach programu możemy zorganizować 3 koncerty.
 • udział grupy ok. 15 osób (z jednej szkoły) w wyjeździe do Rud Raciborskich (teren Parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, opactwo pocysterskie w Rudach)
 • odbiorca - dzieci/młodzież mająca utrudniony dostęp do centrów kultury, w tym młodzież defaworyzowana
 • szkoły leżące w odległości do 20 km od centrum Dąbrowy Górniczej (ze względu na nierefundowane koszty dojazdu)

Koncerty są bezpłatne. Do wyjazdu uczestnicy dopłacają koszt ubezpieczenia i częściowo ciepłego posiłku (ok. 8 zł).

Koncerty już się odbyły, jak również wyjazd do Rud.

Koncerty zostały zorganizowane w :

 • Szkole Podstawowej w Gródkowie
 • Szkole Podstawowej w Toporowicach
 • Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Będzinie.

Serdecznie dziękujemy szkołom za zaproszenie i współpracę przy realizacji.

Właśnie wróciliśmy z Rud Raciborskich (14 czerwiec 2008), gdzie poszukiwaliśmy dzięków w naturze. Poniżej zdjęcia z tego bardzo bardzo udanego wyjazdu.

Do góry


Inne zrealizowane programy

 1. Przyroda w języku sztuki - zrealizowane w 2005 r.
 2. Świat natury w muzyce -zrealizowane w 2006 r.
 3. Przyroda i historia - jeden świat - zrealizowane w 2006 r.
 4. Rozwój zrównoważony w praktyce -zrealizowane w 2006 r.
 5. Koncert muzyki inspirowanej naturą - Pszczyna
 6. Młodzież biorąca udział w warsztatach z cyklu "Poprzez sztukę zrozumieć naturę" - Pszczyna
 7. Posiłek w starej karczmie w Skansenie Zagrody Pszczyńskiej
 8. Ubiegłoroczne warsztaty teatralne w Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku

Do góry


Galeria
 
Stowarzyszenie Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej - organizacja pożytku publicznego
WebOn.pl